— O firmie —Strategicznym celem REM Sp. z o.o. jest budowa innowacyjnej, dynamicznej i skoncentrowanej organizacji gospodarczej o istotnej pozycji na rynku europejskim, umożliwiającej zdobycie i utrzymanie pozycji jednego z liderów innowacyjności w branżach odzysku surowców z odpadów, w konsekwencji zdobywając długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy i stabilny wzrost wartości firmy.

Powyższą wizję i misję realizujemy poprzez zagospodarowanie i recykling odpadów zawierających metale żelazne i nieżelazne oraz przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu ponownego wykorzystania surowców wtórnych w życiu codziennym.

— Kontakt —REM Sp. z o.o.


ul. Pątnowska 81
59-220 Legnica

tel. +48 575 999 472
tel. +48 575 999 473
e-mail: biuroremlegnica.pl

NIP 691-249-84-58
REGON 021913046


REM Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425572. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 5.428.800 zł.

Zarząd Spółki:
Jerzy Skrzypczak – Prezes Zarządu
Marcin Kaźmierski – Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu

Skontaktuj się z nami


– oznacza pola wymagane
Przesyłając dane osobowe oświadczam, iż podaję je dobrowolnie i są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Polityki Bezpieczeństwa, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.
MYŚLĘ WIĘC SEGREGUJĘ
Segregacja odpadów nie jest obca mądremu i rozsądnemu człowiekowi.